สั่งซื้อสินค้าติดต่อ @KCGOnline โทร. 098-286-6698 และ 098-286-6658 อีเมล : ecommerce@kcgcorporation.com

Analogue Cheese

เป็นชีสผลิตขึ้นมาเลียนแบบชีตจริงเผื่อลดต้มทุน โดยใช้Milk by Product เช่น เคซีน และไขมันพืชแทนไขมันนม โดยทำให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชีตจริง

ไม่พบสินค้า

ระบบไม่พบข้อมูลสินค้าตามรายละเอียดที่ระบุ
โปรดเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการจากเมนูด้านบน