โทร (+66) 098-286-6698, (+66) 098-286-6658       อีเมล: kcghouse@kcgcorporation.com

Analogue Cheese

เป็นชีสผลิตขึ้นมาเลียนแบบชีตจริงเผื่อลดต้มทุน โดยใช้Milk by Product เช่น เคซีน และไขมันพืชแทนไขมันนม โดยทำให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับชีตจริง

2 รายการ(s)

ต่อหน้า

2 รายการ(s)

ต่อหน้า