สั่งซื้อสินค้าติดต่อ @KCGOnline โทร. 098-286-6698 และ 098-286-6658 อีเมล : ecommerce@kcgcorporation.com

Processed Cheese

Processed Cheese เป็น Real Cheese ที่ผ่านการผสมด้วย อิมัลซิไฟเออร์, เวย์, สี รวมทั้งวัตถุกันเสีย และผ่านให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนลักษณะเนื้อสัมผัสให้ได้เนื้อที่เนียนและเป็นเนื้อเดี่ยวกัน

รายการที่ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 14

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2

รายการที่ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 14

ต่อหน้า

หน้า:
  1. 1
  2. 2